FFOF 2015 Annual Fund

Honor List

The FFOF Annual Fund is one way Fudan Fuzhong Overseas Foundation recognizes the generosity of alumni and friends. Your support gives Fuzhong students an exceptional educational experience and allows us to provide outstanding services to our alumni. The list shows donors who has contributed to our delivery of impact in the fiscal year of 2014 (January 1, 2014 to December 31, 2014).

2015 Principal’s Circle

Principal’s Circle recognizes donors who contributed more than $600 to the Foundation in 2014.

Principal’s Circle

 

 

Jialing Zhu

Yi Ge

Xiaodong Wang (Robert)

Minhua Zhang

Qun Guo

Hao Zhang

Weijia Sun / Hongguo He

Jing He

Jiefei Lu

Yuzhe Wang

Ye Ji

Hang Xu

Ling Liu

Lilly Li

Tianyin Shi

Juemin Sun

Xiaohong Liu

Ye Zhou

Aolin Zhang

Yingzhi Peng

Chen Chen

Yuan Zhang

Hang Qian

Yuqi Shen

Yuebo Zhang

Chengxi Wang

 

 

2015 Foundation’s Circle

Foundation’s Circle recognizes donors who contributed more than $200 to the Foundation in 2014, including corresponding corporate matching.

Foundation’s Circle

 

 

Yuanjun Dai

Sijia Li

Yiyi Li

Jiazi Ding

Jiansheng Wu

Di Liang

Jun Jiang

Peien Yang

Di Liu

Kaili Jiang

Qianni Ye

Jing Liu

Zeyu Kong

Yiting Wang

Xiaoyi Liu

Chaochen Qian

Xiaoying Ni (Jennifer)

Guozhou Shen

Chengjie Shen

Yongchun Wu

Weijia Shi

Yousheng Shi

Kelly Zou

Xiangdong Shi

Di Wang

Yanyi Chen

Yumielaines Shop

Lei Yang

Yuting Chen

Gengsu Tu

Yinlei Yu

Yushan Ding

Shimian Wang

Henry Zhou

Lian Duan

Yanshan Wang

Junyu Zhu

Xiang Fang

Mohui Wei

Mengxing Lin

Chen Gu

Lin Yang

Fangyue Bao

Chencheng Guo

Xiaolei Yao

Xiao Li

Liya Guo

Qingtian Zhang

Yidong Ling

Zhaochang He

Wenhui Zhang

Xin Wang

Changyue Hong

Liang Zhao

Zhipeng Zhang

James T. Ku

Sue Zhong

Panying Chen

Yeonhee Lee

Beini Zhou

Zhengrong Lu

Jixuan Li

Zimu Zhu

Lin He

Xiaohui Li

 

 

2015 Contributing Member

Contributing Member recognizes donors who contributed to the Foundation in 2014.

Contributing Member

 

 

Shengwei Sun

Ying Zhang

Jiang Zhu

Rong Zhao

Yuchen Zhang

Leiyin Zhu

Liqun Chen

Long Zhao

Wenyi Zhu

Liuchun Deng

Yingying Zheng

Xiaomei Zhu

Wei Dong

Shiding Zhou

Xinghao Gong

Dandan Lai

Yingyao Zhou

Qinghua Lin

Zheheng Shi

Yue Zhu

Siyao Li

Yiyang You

Yitian Yuan

Tianya Yang

Yue Zheng

Jiadong Wu

Weiming Shi

Yuequn Zhou

Yiqing Zhao

Dan Tu

Di Wu

Xuefei Li

Weiyu Chen

Shuhui Yu

Yue Chuan

Yue Chu

Rui Chen

Yihan Li

Zhicheng Ji

Hai Shang

Juhani Shen

Cong Li

Bingqin Cao

Ting Yu Wang

Fang Li

Shuwei Cao

Jue Yuan

Qin Li

Geping Chen

Hong Zhang

Ruofan Li

Jin Chen

Feibai Zhu

Shiying Li

Kang Chen

Yinbei He

Huan Liu

Longze Chen

Wei Luo

Ziwei Liu

Lulei Chen

Kai Qi

Zhi Qu

Yanbin Chen

Jiumeng Liu

Bo Wang

Yingsha Chen

Rundong Ke (Doris)

Lingjie Wang

Yixin Chen

Shiya Chen

Yin Wang

Chinese Medical Center

Ruijian Ding

Wen Wen

Liang Dai

Huaxuan Fang

Jinlin Xie

Ailin Dong

Yao Li

Zhe Yang

Zhiwei Dong

Li Na

Ye Yao

Xiao Du

Xueling Shu

Jing Zhao

Yiwei Gao

Shangzhou Cao

Fei Chen

Evelyn Garland

Jieshi Chen

Yuanyuan Liu

Chanyuan Ge

Yiwei Chen

Lina Luo

Heng Gong

Zheqi Chen

Miaoyu Yang

Hua Guo

Lingyi Cheng

Shengen Zhai

Guanshengrui Hao

Xi Cheng

Xiaoxi Zhang

Renee He

Xiaomeng Chi

Feng Zhao

Yi He

Mengwei Ding

Chu Zheng

Yizhi Hu

Yang Du

Huajun Zhou

Zhangning Hu

Zhou Fang

Zheng Zhou

Cong Ji

Ziyi Feng

Han Chen

Ying Ji

Junjie Gao

Tao Chen

Yan Jia

Zhizhen Gao

Zhanglan Cheng

Rong Jiao

Liang Ge

Yiwei Fan

Beibei Jin

Xinyue Ge

Ying Gao

Lei Lei

Cheng Gong

Cuiyun Geng

Bohua Li

Chengyao Gu

Weiwei Guo

Jiasun Li

Yinghui Guan

Fei He

Kemeng Li

Bei Lei Guo

Peng He

Ruosha Li

Lingli Guo

Ruihua He

Yunan Li

Chu Han

Zhongyun Huang

Yingqian Liang

Fuli He

Chenguang Kong

Jie Liao

Xiaodi He

Zhou Lan

Da Lin

Zijian Hong

Jinnan Li

Xing Liu

Shuyu Hou

Shicong Li

Jingqiao Lu

Guoqiang Hua

Xinghe Li

Xiaoyan Lu

Jiehuan Huang

Chuchu Liang

Ava Luo

Qizhuo Huang

Zhicheng Lin

Yuecong Ma

Xin Huang

Shimu Liu

Jia Meng

Kan Hui

Changjie Ma

Feng Pan

Weijian Ji

Qixiao Ma

Jianfeng Pan

Wenchao Jiang

Weicheng Min

Ruiqin Pan

Hai Li

Shuo Niu

Qian Peng / Cong Ji

Lingling Li

Wei Ru Shi

Juncheng Qian

Qing Li

Wenjing Shi

Yifei Qian

Rong Li

Lin Wang

Yu Qiao

Shengjie Li

Rui Wang

Qingke Ruan

Xiaoqing Li

Xinzhu Xie

Jianping Shi

Yang Li

Xinyu Xing

Xiang Song

Yilei Li

Wenjun Xiong

Ben Sun

Jing Liang

Yifei Yan

Guang Ye Sun

Hanqiao Lin

Rui Zhang

Ke Sun

Cong Liu

Huichen Zhu

Zhiyi Sun

Dun Liu

Jing Zhu

Junyi Tang

Hailei Lu

Kefan Zou

Siyu Tu

Hui Ma

Xu Yue

Chengyue Wang

Guofang Miao

Jinxuan Cheng

Fa Wang

Lin Miao

Han Ma

Wei Wang

Shuai Shao

Fangke Xu

Xuan Wang

Jun Shen

Juntao Bao

Yue Wang

Yilun Shi

Ying Chen

Cao Wei

Lei Shu

Lianyan Gu

Hao Wu

Kaicong Sun

Yu Yan Hu

Meng Wu

Qirong Sun

Xintong Le

Yang Wu

Weilin Wang

Changsheng Lin

Yusi Xie

Xiaomu Wang

Gaoyuan Liu

Jifang Xin

Xue Wang

Austin Lu

Haoqi Xu

Yanxin Wang

Chen Rui

Meng Xu

Yingyu Weng

Qian Shen

Mingkai Xu

Anqi Wu

Tongtong Shi

Rengyi Xu

Yingxin Wu

Yunfei Shi

Yingda Xu

Shengzhi Xiang

Chunhua Song

Cindy Yan

Hao Yang

Yu Sun

Xiwei Yan

Mac Yang

Shengkai Wu

Chao Yang

Zhiyao Yang

Lang Xiao

Di Yang

Hong Yu

Xiaosu Xue

Fei Yang

Jie Yu

Xu Zhang

Xi Yang

Lijie Yu

Fenglei Zhou

Yang Yang

Si Yu

Junchao Zhou

Huang Yao

Shirley Yuan

Minyi Zhu

Jun Ye

Xiaoxiao Yuan

Yu Zhu

Yi Yi

Zhenfei Yue

Yuantian Zhu

Yuliang Yin

Bowu Zhang

Yiwen Zhu

Yuxi You

Chen Zhang

Chloe Hui Chen

Siyang Yu

Hua Zhang

Meng Han

Danfeng Zhang

Jialu Zhang

Jing Huang

Hui Zhang

Mi Zhang

Yufan Lou

Jin Zhang

Bohong Zhao

Weineng Xu

Jinhong Zhang

Tian Zheng

Hui Bi

Lu Zhang

Xueli Zheng

Bo Yang

Miao Zhang

Yiqing Zheng

Wenbo Zou

Su Zhang

Jiahe Zhou

 

Wensi Zhang

Yi Zhou

 

Yao Zhang

Ying Zhou