Heritage Society Program

The Heritage Society Program is designed to recognize major contributors who have made either one time gift exceeding US$500, or accumulated contribution exceeding US$1,000. Membership benefits include:

  • Name plate permanently exhibited on Fudan Fuzhong campus
  • Logistic assistance when visiting Shanghai provided by Fudan Fuzhong
  • Invitation to exclusive Foundation sponsored events
  • Participation at Foundation workgroup meetings

Members

Chinese English
柏文田 (1980) Bai, Wentian (1979)
蔡红 (1984) Cai, Hong (1984)
陈旗 (1980) Chen, Qi (1980)
丁春芳 (1980) Ding, Chunfang (1980)
Friends of Fudan Fuzhong Friends of Fudan Fuzhong
Harry Goldberg Goldberg, Harry
何宏国 (1996) He, Hongguo (1996)
蒋芳华 (1984) Jiang, Fanghua (1984)
马翎 (1997) Ma, Ling (1997)
钱子正 (2001) Qian, Zizheng (2001)
施天音 (1984) Shi, Tianyin (1984)
孙薇佳 (1998) Sun, Weijia (1998)
汪晓峰 (1994) Wang, Xiaofeng (1994)
徐一之 (1980) Xu, Yizhi (1980)
杨佩蓉 (1984) Yang, Peirong (1984)
姚坚 (1984) Yao, Jian (1984)
张超 (1984) Zhang, Chao (1984)
张敏华 (2000) Zhang, Minhua (2000)
赵今(1982) Zhao, Jin (1982)
孙觉民(1979) Sun, Juemin (1979)
罗从云(1980) Luo, Congyun (1980)
陈如舟(2002) Chen, Ruzhou (2002)
郁剑(2000) Yu, Jian (2000)
周以华(1987) Zhou, Henry (1987)
周晔(1996) Zhou, Ye (1996)
王晓东 Wang, Robert
吴競天(1992) Wu, Jingtian (1992)
Tim Moi Moi, Tim
翁杰(2002) Weng, Jay (2002)
Thomas Liu Liu, Thomas
梁京 Liang, Jing
韩烨(1998) Han, Ye (1998)
朱蓉(1987) Zhu, Rong (1987)
倪晓颖(1990) Ni, Jennifer (1990)
余殷雷(1994) Yu, Yinlei (1994)
梅园(1999) Mei, Yuan (1999)
Scott Bird Bird, Scott
彭英之(2006) Peng, Jerry (2006)
姚晓蕾(2001) Yao, Xiaolei (2001)
何慧湘 He, Huixiang
陈家一 Chen, Jiayi
王進寧 Wang, Alvin
张浩(1996) Zhang, Hao(1996)
钱行(2006) Qian, Hang(2006)
Annabella Liu Liu, Annabella
复旦附中进修学校 Fudan Fuzhong School of Continuing Education
沈成杰(2000) Shen, Chengjie(2000)
魏淳华(2003) Wei, Vivienne (2003)
吴永春(1980) Wu, Yongchun (1980)
方星海(1981) Fang, Xinghai (1981)
IMAGE_2811.jpg